Praktisk uppgift - Byta skrivbordsmiljö

Som tidigare nämnts är Gnome standard som skrivbordsmiljö i Ubuntu. I Kubuntu däremot är det KDE som är standard.

Om man vill installera KDE och testa något som ibland beskrivs som en mer hemtam XP-liknande miljö finns det flera sätt att gå tillväga.

VIKTIGT! Att installera KDE på Ubuntu är en process som kräver bra bandbredd, inget att rekommendera om uppkopplingen inte är stabil och snabb.

Program/Tillbehör/Terminal
I terminalfönstret skriver du följande:

sudo apt-get install Kubuntu

 

Varje gång du använder kommandot sudo är det för att det krävs att man är ”superuser” root för att få utföra den uppgiften. När man använder sudo krävs det också att man anger root-lösenordet. Om inget specifikt rootlösenord sats är det det lösen du angav under installationen som gäller.

 

Ett annat sätt att installera är att använda sig av Programcentralen i Gnome. Detta är ett grafiskt verktyg där man kan installera nya fria program som hämtas från internet, man kan också ta bort redan installerade program.

 

Program/Programcentral

Sök efter ”Kubuntu Plasma Desktop System”

 

För att installera krävs angivelse av rootlösenordet även här.

 

Eftersom KDE, precis som Gnome är en rätt tung miljö att tanka ner är en rekommendation att börja testa med en liten lättladdad skrivbordsmiljö som Fluxbox.

Program/Tillbehör/Terminal
I terminalfönstret skriver du följande:

sudo apt-get install fluxbox

 

När man installerat en ny skrivbordsmiljö eller en ny fönsterhanterare kommer den inte att aktiveras automatiskt. Först måste nuvarande grafiska session avslutas. I många Linuxdistributioner är det snabbaste sättet att använda sig av tangentbordskombinationen ctrl+alt+backspace.

Dock är det kortkommandot inaktiverat i de senare versionerna av Ubuntu så vi får börja med att aktivera det igen.
Eftersom det ännu är Gnome som är skrivbordsmiljö:

System/Inställningar/Tangentbord/Layouter/Alternativ

 

Fluxbox är från början inte konfigurerat med mer än standardprogrammen men det går utmärkt att konfigurera t.ex. startmenyn helt utifrån egna önskemål.

Ett sätt är att installera fluxconf

 

Titta på hur du gjorde för att installera fluxbox. Hur skall du installera fluxconf?

För att efter installation starta fluxconf används kommandot fluxmenu i terminalen.

 

Efter installationen av Fluxbox är det dags att avsluta sessionen och logga in på nytt. När inloggningsrutan visas och användarnamnet är markerat kommer fler alternativ fram på den nedre delen av inloggningssidan. Välj Fluxbox som session istället för Gnome.


Eleven visar:

Kriterie1

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap om hur man installerar och konfigurerar användargränssnitt.

Installation av Fluxbox med viss handledning.

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Självständig installation av Fluxbox.

 

 Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Självständig installation av Fluxbox samt konfiguration av Fluxbox.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt

OLNX1405

Comments