Uppdatera kärnan

Vid behov kan man uppdatera kärnan eller om man så skulle önska installera en tidigare version av kärnan. Eftersom vi just nu har den senaste versionen finns ingen uppdatering att göra men testa gärna uname och apt-cache search ändå.

För att ta reda på vilken version av kärnan som används skrivs följande i terminalen:

uname –r

 

För att söka efter tillgängliga kärnor:

apt-cache search linux-images

 

För att installera kärnan:

sudo apt-get install linux-image-x.x.x-x-xxxxx
x skall naturligtvis bytas ut mot den version av kärnan man skall installera, till exempel:

sudo apt-get install linux-image-2.6.31-21-generic.

 

Efter att den nya kärnan hämtats och kompilerats är det dags att radera den gamla kärnan som nu inte längre behövs:

apt-get autoremove

Comments