Genomgång - Installera program

I Ubuntu Linux med Gnome finns ett grafiskt verktyg för programhantering, Programcentral. Med det kan man installera fria program som hämtas från Internet, man kan också avinstallera befintliga program.

Program/Programcentral

 

Ubuntu har också en inbyggd uppdateringshanterare. Den hanterar uppdateringar både för själva operativsystemet och för de program man har installerat.

System/Administration/Uppdateringshanterare

Uppdateringshanteraren tar även hand om uppdateringar för kärnan. Det finns kommandobaserade sätt att arbeta med uppdatering av kärnan också vilket du kan läsa mer om här:

Uppdatera kärnan

 

Ett annat sätt att installera är att använda sig av pakethanteraren Synaptic. Med Synaptic kan man hämta hem och installera mer avancerade program och funktioner till systemet, dessa installeras ofta som hela paket.

System/Administration/Pakethanteraren Synaptic

 

Det kan lätt bli lite förvirrande om man inte har kunskap om skillnaden mellan paket och program.

 

Ett program är en färdig mjukvara, fullt användbar efter installation.

Ett paket innehåller den exekverbara filen (programmet) och förhoppningsvis det som behövs för att köra filen. Ett paket är inte nödvändigtvis ett program som går att köra efter installation utan det kan krävas ytterligare paket för att det skall fungera.

När man använder sig av en pakethanterare ser den till att samtliga beroenden (de övriga paket som kan krävas) är uppfyllda.

Att bara installera ett paket rakt av kan leda rätt in i Dependency Hell.

 

Ett annat sätt att installera program är via terminalen och apt-get install. Det är smidigt och användbart och vi kommer att arbeta med det ett flertag gånger under kursen.

 

Det finns ytterligare sätt att installera och även distribuera program, både i binärkod och källkod, vilket återkommer senare. 

Comments