Praktisk uppgift v.35

Hämta samt installera VirtualBox

Installera Ubuntu


Eleven visar:

Kriterie1    

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap om hur man installerar samt konfigurerar operativsystem med hänsyn till systemenheter för in och utmatning

Installation av Ubuntu med viss handledning.

 

Eleven installerar operativsystem med viss handledning.

OLNX1405

Självständig installation av Ubuntu.

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Självständig installation av Ubuntu med motiverade val under installationsprocessen.

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.

OLNX1405

 

Comments