Grupparbete teori

carina.liljestam@gbg.nti.se


Ni skall arbeta i grupper med informationshantering samt informationssökning. Detta skall resultera i ett skriftligt arbete.  Tänk på att inte besvara frågorna punktvis utan skriv en sammanhängande text som skall vara lättbegriplig.

Ange alltid vilka källor som använts!

Arbetet skall lämnas in senast måndag v.36

 

Vad är en virtuell dator?

Vad är ett operativsystem?

Vad har operativsystemet för uppgifter?

Vad behöver man tänka på innan man installerar ett operativsystem?

Vad för olika installationsmedia finns det? Vilket/vilka installationsmedia skulle du föredra? Varför?

Kan man ha flera olika operativsystem på en dator? Hur fungerar det?

Vad är partitioner? Hur många partitioner anses vara standard i Linux och vad gör de för nytta?

Vad är en Linuxdistribution? Ge exempel på ett par olika distributioner och vad som utmärker just dem.

Vad finns det för fördelar med Linux?

Vad finns det för nackdelar med Linux?

Om du skulle rekommendera någon att använda sig utav Linux, vilken distribution tror du skulle passa bäst? Varför?


Eleven visar:

Kriterie 1

Kriterie 2

Kriterie 3

Kunskap om operativsystems uppbyggnad och arbetssätt

Informationsarbetet är motiverat och anpassat till arbetsuppgiften.

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna

Eleven beskriver uppbyggnad och arbetssätt hos operativsystem.

OLNX1405

Eget sökande efter information med ett källkritiskt tänkande och medvetenhet om hur dessa källor skall användas.

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.

OLNX1405

Arbetet utförs med hänsyn till ekonomiska och lagliga aspekter ur ett jämförande perspektiv.

 

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Kunskap om olika installationsmedier

Informationen är motiverad.

 

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Informationen delges med ett kritiskt tänkande med hänsyn till miljö.

 

 

Eleven arbetar för att uppnå god datasäkerhet, ergonomi och miljö.

OLNX1405

Informationen är väl vald utifrån bästa funktionalitet.

 

 

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

 

Comments