Gruppindelning 09B

Dessa grupper gäller endast för det teoretiska arbetet v.35. 
Samordnare för gruppen är den som har namnet understruket.


Grupp 0000
André Bengtsson
Richard Björk
Lucas Narfgren
Arvin Nevidi
Alexander G

Grupp 0001
Oskar Blomqvist
Olle Aleborg Hagborg
Alexander Johansson
Kevin Turäng

Grupp 0010
Hasim Chan
Joakim Rossing
Per-Artin Pouraskari
Gabriella Gimfalk

Grupp 0011
Adnan Kadric
Dennis Green
Jonathan Castellon
Damian Dabrowski

Grupp 0100
Jesper Kinder
Ebru Erdal
Nawar Elewi
Alexander Gran

Grupp 0101
Omar Krayem 
Mounir Elias Zinad Torjusen
Fredrick Lundqvist
Alexander Pettersson

Grupp 0110
Alexander Touma
Christopher Villiamsson
Sebastian Rydhed
Joachim Roos
Comments