Gruppindelning 09C vecka 35


Dessa grupper gäller endast för det teoretiska arbetet v.35. 
Samordnare för gruppen är den som har namnet understruket.


Grupp 0000
Fredrik K
Arash
Biljan
Olof

Grupp 0001
Kristian
Niklas E
Joachim
Jesper

Grupp 0010
Simon H
Ibrahim
Erika
Felix

Grupp 0011
Ida
Raif
Christian L
Marcus L

Grupp 0100
Petter
Viktor M
Sebastian C
Axel

Grupp 0101
Shahram 
Svante
Alexander T
Daniel

Grupp 0110
Gampanat
Johan
Marcus J
Linus
Comments