Linux‎ > ‎

Kursmatris

Eleven visar

Kriterie1

Kriterie2

Kriterie3

Kunskap om operativsystemets uppbyggnad och arbetssätt.

Att skriftligt eller muntligt beskriva hur Linux är uppbyggt och vilka funktioner de olika delarna har.

 

 

 

 

Eleven beskriver uppbyggnad och arbetssätt hos operativsystem.

OLNX1405

Att skriftligt eller muntligt beskriva hur Ubuntu 10.04 är uppbyggt, vilka komponenter som är specifika just för den distributionen. Att kunna redogöra för vad som händer när man ändrar vissa komponenter.

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Att skriftligt eller muntligt beskriva hur olika Linuxdistributioner kan vara uppbyggda, att reflektera över vad som är att föredra och varför.

 

 

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Kunskap att installera och konfigurera operativsystem med hänsyn till systemenheter för in- och utmatning

Installation av Ubuntu med viss handledning.

 

 

 

 

 

 

Eleven installerar operativsystem med viss handledning.

OLNX1405

Installation av minst två olika Linuxdistributioner och reflektion över olikheter likväl som likheter.

 

 

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.

OLNX1405

Installation av minst två olika Linuxdistributioner  med relevanta reflektioner över de likheter och olikheter som finns från början samt reflektioner över hur man kan minska olikheterna vid handhavandet.

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.
Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Kunskap att installera och konfigurera användargränssnitt, applikationsprogram och kringutrustningar

Installation av program, paket och skrivbordsmiljö.

 

 

 

 

 

 

Eleven utför med viss handledning installation av applikationsprogram samt konfigurerar kringutrustning

OLNX1405

Installation av program, paket och skrivbordsmiljö både grafiskt och textbaserat. Att kunna jämföra de olika sätten och därifrån välja tillvägagångssätt.

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

 

Installation av program, paket och skrivbordsmiljö både grafiskt och textbaserat, att kunna göra jämförelser och reflektera över de olika möjligheterna. Att göra relevanta val och motivera sitt arbetssätt.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Kunskap att administrera användare och grupper

Lägga till/ta bort/modifiera användare och grupper i det grafiska gränssnittet med viss handledning.

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Användarhantering och grupphantering likväl grafiskt som textbaserat. Att kunna göra jämförelser mellan de två olika sätten och därifrån välja arbetssätt.

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Användarhantering och grupphantering likväl grafiskt som textbaserat. Att på ett tydligt sätt kunna motivera varför ett visst arbetssätt är valt.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Att kunna använda de vanligaste kommandona i ett operativsystem

Att kunna skapa kataloger och filer, att kunna se innehåll i både kataloger och filer samt navigera i katalogstrukturen.

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att kunna hantera kataloger och filer samt göra enklare förändringar i konfigurationsfiler. Att kunna visa innehåll i både kataloger och filer samt skicka den informationen till textfiler.

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet

OLNX1405

Att kunna hantera kataloger och filer, göra förändringar i konfigurationsfiler samt hantera användarkonton och behörigheter på ett närmast yrkesmässigt sätt.

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.
Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion.

Kunskap om kontohantering och säkerhet i operativsystem

Att kunna hantera användarkonton grafiskt och att skriftligt eller muntligt beskriva varför det finns olika nivåer av behörigheter hos användarna.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att kunna hantera användarkonton likväl grafiskt som textbaserat. Att göra jämförelser mellan arbetssätten och att motivera vilket man väljer i första hand. Att skriftligt eller muntligt kunna beskriva varför det finns olika nivåer av behörigheter hos användarna.

 

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Att kunna hantera användarkonton likväl grafiskt som textbaserat. Att göra jämförelser mellan arbetssätten och att motivera vilket man väljer i första hand.

Att kunna motivera och reflektera över sina val vid hantering av grupper och användare.

 Att skriftligt eller muntligt kunna beskriva varför det finns olika nivåer av behörigheter hos användarna.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion.

Kunskap om filsystemet och dess uppbyggnad samt ha färdigheter i filhantering

Att grafiskt kunna hantera filer och mappar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att grafiskt och textbaserat kunna hantera filer och mappar, att kunna relatera till katalogstrukturen och ha förståelse för uppbyggnaden av den.

Att skriftligt eller muntligt kunna redovisa för var de vanligaste konfigurationsfilerna ligger.

 

 

 

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Att grafiskt och textbaserat kunna hantera filer och mappar, att kunna relatera till katalogstrukturen och ha förståelse för uppbyggnaden av den.

Att skriftligt eller muntligt kunna redovisa för var de vanligaste konfigurationsfilerna ligger.

Att kunna motivera vilka förändringar som kan vara lämpliga att göra i konfigurationsfiler och vilka som är lämpliga att låta bli.

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.
Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion.

Kunskap om systemet för olika behörighetsnivåer

Att kunna hantera behörigheter grafiskt och att kunna förklara begreppen RWX.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att kunna hantera behörigheter både grafiskt och textbaserat. Att kunna förklara begreppen RWX och att kunna motivera val av behörigheter.

 

 

 

 

 

Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.
Eleven arbetar för att uppnå god datasäkerhet, ergonomi och miljö.
Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

1405

 

Att kunna hantera behörigheter både grafiskt och textbaserat. Att kunna förklara begreppen RWX och att kunna motivera val av behörigheter. Att aktivt arbeta för en god datasäkerhet med grupper och kataloghantering.

Att kunna skapa och starta ett script.

 

 

Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.
Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Kännedom om olika typer av installationsmedia.

Att skriftligt eller muntligt kunna berätta om olika installationsmedia.

 

 

 

 

 

Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

OLNX1405

Att skriftligt eller muntligt kunna berätta om olika installationsmedia samt göra reflektioner över vilket/vilka som är att föredra.

 

 

 

Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

OLNX1405

Att skriftligt eller muntligt kunna berätta om olika installationsmedia samt göra reflektioner över vilket/vilka som är att föredra.

Att kunna motivera sitt eget val av installationsmedia.

 

Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

OLNX1405

Comments