Linux‎ > ‎

Instuderingsfrågor till teoretiskt prov

Instuderingsfrågor till prov

Vad är ett Operativsystem?

 

Varför är inte Linux ett Operativsystem?  Vad är egentligen Linux?

 

Vad är en Linuxdistribution?

 

Vilka partitioner är standard för Linux? Ange minst 2.

 

Vad är GNU/GPL?

 

Vilket filsystem används som standard i Ubuntu 10.04

Redogör för funktion hos

·         Kärna

·         Konsol

·         Grafikmotor

·         Fönsterhanterare

 

Vilken skrivbordsmiljö (fönsterhanterare med vissa kringapplikationer) är standard i Ubuntu?

 

Vad händer när man byter skrivbordsmiljö?

 

Vad är det för skillnad på paket och program?

 

Varför måste man ibland skriva sudo innan man installerar ett program textbaserat?

 

Vad är kommandon?

 

Vad gör följande kommandon och hur skrivs de?

ls

cat

mkdir

rm

nano

ifconfig

cp

sudo

 

Hur skriver man för att hämta information ur filen /etc/groups och skicka informationen till grupper.txt?

 

Vad för typ av filer innehåller följande kataloger?

/bin

/dev

/etc

/home

/root

/usr

 

Vem är root?

 

Vad är det för skillnad på root och en vanlig användare?

 

Vad är det för skillnad på absoluta och relativa sökvägar?

 

Vad är ssh och hur fungerar det?

 

Varför har man olika användare?

 

Hur skapar man en användare?

 

Var lagras information om användarna?

 

Var lagras användarnas hemkataloger?

 

Förklara behörighetssystemet; UGO RWX

 

Förklara behörighetssystemet med siffrorna 0-7

 

 

Comments