Linux‎ > ‎

Extra uppgift - kommando++

Arbeta i terminalen!

Skapa en mapp på skrivbordet som heter kommando++

På Skrivbordet – skapa följande katalogstruktur:

test1/test2/test3/test4

 

Installera programmet tree

Använd kommandot tree för att visa upp din skapade katalogstruktur. Skicka informationen till en fil du döper till tree.txt

Filen skall ligga i mappen kommando++

 

Hämta information om dina nätverksanslutningar och skicka den informationen till filen ip.txt

Filen skall ligga i mappen kommando++

 

Leta rätt på processen för gnomes skärmsläckare och döda den.

 

Kopiera filen där dina kommandon lagrats till mappen kommandon++

 

 

 

Comments