Linux‎ > ‎

Extra uppgift - Duplicera root

Extrauppgift – duplicera root

Tänk på att man inte skall vara inloggad som root eller en kopia av root i onödan – det är en säkerhetsrisk!

 

Du måste vara root för att få editera filen /etc/passwd där användarnamnen lagras.

nano /etc/passwd

Kopiera raden där informationen för root finns och klistra in den på raden under. Byt ut ”root” till ett annat användarnamn, till exempel gud, i den kopierade raden.

Testa att logga ut och sedan logga in som gud.

 

Fungerade det?

Vad händer  när du försöker se innehållet i filen /etc/shadow?

I terminalfönstret - testa att skriva

whoami

 

Vem är du?

 

Comments