DSADD

DSADD – vi skapar det i CMD

Jag kommer i exemplet att utgå från företaget Bluff Båg och Bäver som skall ha konton i domänen carina.liljestam.local

Börja med att starta cmd som administratör.

För att skapa en ou med namnet BBB:

dsadd ou ou=BBB,dc=carina,dc=liljestam,dc=local

 

För att skapa fyra ou i den nyss skapade BBB, en ou för varje avdelning (ledning, ekonomi, tillverkning, it)

dsadd ou ou=Ledning,ou=BBB,dc=carina,dc=liljestam,dc=local

dsadd ou ou=Ekonomi,ou=BBB,dc=carina,dc=liljestam,dc=local

dsadd ou ou=Tillverkning,ou=BBB,dc=carina,dc=liljestam,dc=local

dsadd ou ou=IT,ou=BBB,dc=carina,dc=liljestam,dc=local

För att skapa gruppen Ledning i OU Ledning

dsadd group cn=Ledning,ou=Ledning,ou=BBB,dc=carina,dc=liljestam,dc=local

 

För att skapa användaren Bluff Bäver med användarnamnet bbb-blubav och lösenordet #”ifasdF. Användaren skall lagras i OU Ledning, användaren skall vara medlem i gruppen Ledning och kontot skall vara aktivt. Dessutom skall användaren vara tvungen att byta lösenord vid första inloggning.

 

dsadd user ”cn=bbb-blubav,ou=Ledning,ou=BBB,dc=carina,dc=liljestam,dc=local”-pwd #” -mustchpwd yes,-memberof  ”cn=Ledning,ou=Ledning,ou=BBB,dc=carina,dc=liljestam,dc=local” –disabled no

 

Comments