Slutprojekt

Slutprojekt Datorkommunikation

 

Företaget Bluff, Båg & Bäver bedriver en lönsam verksamhet med tillverkning av marsipanbävrar, de har nu beslutat sig för att hänga med i tiden och behöver ett väl fungerande nätverk.

Företaget har fyra avdelningar som befinner sig i fyra närliggande lokaler;

Tillverkning
Ekonomi
Försäljning & Marknadsföring
Styrelse

Datorer med nätverkskort finns redan på plats men inget nätverk är draget.  
De olika avdelningarna skall inte kunna kommunicera direkt med varandra.
Samtliga avdelningar skall dela på en Internetuppkoppling.

Du har nu blivit ombedd att lämna en offert för detta uppdrag.
Viktigt är att offerten är väl specificerad och motiverad.Betygskriterier

G:

 • Definiera val av kablar, val av topologi, val av eventuella sammanbindande enheter.
 • Gör en kostnadsberäkning.
 • Tilldela IP-adresser

VG:

 • Definiera val av kablar, val av topologi, val av eventuella sammanbindande enheter.
 • Gör en kostnadsberäkning.
 • Tilldela IP-adresser
 • Motivera samtliga val.
 • Beskriv vilken Ethernetstandard du följer och dra paralleller till OSI-modellen.

MVG:

 • Definiera val av kablar, val av topologi, val av eventuella sammanbindande enheter.
 • Gör en kostnadsberäkning.
 • Tilldela IP-adresser
 • Motivera samtliga val.
 • Beskriv vilken Ethernetstandard du följer och dra paralleller till OSI-modellen.
 • Ta hänsyn till säkerhetsaspekter och förtydliga vilka säkerhetsåtgärder du tagit och varför.
 • Definiera vilka tjänster (servrar, protokoll) som nätverket kommer vara i behov av och förtydliga varför (T.ex. vilka portar som behöver vara öppna i brandväggen och varför). 

Redovisningsform – rapport/offert

 

Tänk på att en rapport skall vara tydlig och avsnitten skall vara väl avgränsade!
Information som skall finnas med;  sidnumren är bara exempel.

Framsida – namn & klass (tjusiga bilder och trevliga texter är fullt tillåtna också)

Sida 1 – Projektöverblick/innehållsförteckning

Sida2 – Material och kostnadsberäkning (Vad för kablar, sammanbindande enheter osv. har du valt, hur mycket behövs och vad kostar det? Glöm inte bort att räkna ut slutsumman!)

Sida3 – Motivera valet av material.

Sida4 – Beskriv mjukvarulösningar. (IP-adresser & dylikt)

Sida5 – Förklara vilka standarder du följt och varför.

Sida6 – Beskriv säkerhetsåtgärder du tagit och varför.

Sida7 – Källförteckning

Bilagor

 

 

Comments