Repetitionsfrågor inför kunskapstest 4

Repetitionsfrågor protokoll, säkerhet och lagstiftning

1. Vad är ett protokoll?


2. Välj tre protokoll ur TCP/IP-stacken och definiera vad de gör samt vilket lager i OSI-modellen de hanteras på.


3. Vad innebär TCP? Vad innebär UDP?


4. Vad för funktion har DNS?


5. Vad för funktion har DHCP?


6. Varför finns inga protokoll på lager 1?


7. Vad har en brandvägg för funktion?


8. Ge exempel på fysisk säkerhet.


9. Ge exempel på logisk säkerhet.


10. Vad innebär DMZ?


11. Vad är en UPS?


12. Vilka två sorters kryptering brukar man prata om?


13. Varför finns PUL?


14. Hur kommer det sig att tidningar får publicera personuppgifter?
Comments