Repetitionsfrågor inför kunskapstest 3

Vad är ett logiskt nätverk?

Vad har en IP-adress för funktion? När behövs den?

Vad är det som avgör vilken del av IP-adressen som är nätverksdel och vilken som är hostdel?

Mellan vilka scope är

·         Klass A?
·         Klass B?
·         Klass C?

Vad är unicast?

Vad multicast?

Vad är broadcast?

Vad är en broadcastdomän?

Vad för funktion har en subnätmask?

Vad gör en router?

Kan datorer med följande IP-adresser kommunicera med varandra?

192.168.1.1 /24

192.168.1.2 /24

 

192.168.1.1 /16

192.168.1.2 /24

 

172.10.1.66 /16

172.11.1.99 /16

 

172.16.1.87 /16

172.17.1.98 /16

 

 

 

 

Comments