Repetitionsfrågor inför kunskapstest 2

Vad är en MAC-adress?


Hur många hexadecimala tecken består en MAC-adress av?


Hur många bitar består en MAC-adress av?


MAC-adressen består utav två delar – vilka?


Vad för funktion har en switch?


Definiera

·         Topologi
·         Kablar/överföringsmedia
·         Accessmetod

för IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.5

 

Vad är en accessmetod?


Hur fungerar

·         CSMA/CD
·         CSMA/CA
·         Token Passing

Vilken talbas har det hexadecimala talsystemet?


Vilket är det högsta enskilda tecknet för det hexadecimala talsystemet?


Konvertera från decimalt till hexadecimalt: 

208

128

19

Konvertera från hexadecimalt till decimalt:

F1

19

3E

 

 

Comments