Repetitionsfrågor inför kunskapstest 1

Konvertera från decimalt till binärt:

198

11

57

245

Konvertera från binärt till decimalt:

10001001

00100101

11111111

00001110

Vilka värden kan en bit ha?


Vad är det egentligen som färdas i en TP-kabel?


Vad är det som färdas i en fiberkabel?


Hur lång kan en TP-kabel vara innan signalen behöver repeteras?


Vilka olika topologier finns det? För och nackdelar med dessa?


Vad är karaktäristiskt för analoga signaler?


Vad är karaktäristiskt för digitala signaler?


Vad innebär Simplex, Halv Duplex och Full Duplex?


Vad är det för skillnad på parallell och seriell överföring?

Comments