PUL

PUL – Personuppgiftslagen

 

PUL har som syfte att skydda den enskilda individen från att offentliggöras. För att man skall få lov att upprätta ett register/en databas innehållande personuppgifter krävs det tillstånd både från myndighet och från den enskilda individen.

 

När man registrerar sig på en webbsida där personuppgifter skall lämnas krävs det att man ger sitt godkännande och uppgifterna skall behandlas enligt PUL.

Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 och omarbetades något under år 2000 då reglerna blev mindre hårda.

 

Maximalt straff vid brott mot Personuppgiftslagen är 2 års fängelse, dock skall enligt upplagan från år 2000 det inte anses vara ett brott att publicera "harmlösa" personuppgifter på nätet. Likaså ska  "ringa brott" inte längre bestraffas. Men det förutsätter att harmlösa personuppgifter bara sprids till länder med "adekvat skyddsnivå".

Detta i sig skapar en motsägelse då Internet inte är en internationell knutpunkt utan i allra högsta grad en nationell sådan.

 

De undantag som görs i PUL är namnuppgifter som uteslutande publiceras för litterära, konstnärliga och journalistiska ändamål.

 

Så vem är det som kan nyttja dessa undantag?

 

Egentligen vem som helst som är över 18 år och icke försatt i konkurs.

 

Skulle man vilja uppnå full yttrandefrihet (enligt Sveriges lagar) krävs det att man omvandlar sin sida till en publikation. Detta är en process som kräver en hel del pappersarbete och kostar ett par tusen men den är egentligen ingen större svårighet att genomföra.

 

 

  • Skall hemsidan vara kopplad till en tryckt skrift eller skall den vara fristående?
    • Fristående - kontakta Radio- och TV-verket
    • Tryckt skrift som utkommer minst fyra gånger om året – kontakta Patent- och registreringsverket.

 

Om hemsidan är kopplad till en tryckt skrift och man väljer att enbart återpublicera från den tryckta skriften har man direkt gått förbi hela PUL. Det är då lagligt att publicera listor på namn och liknande saker. Dock gäller naturligtvis fortfarande Sveriges Grundlagar gällande saker såsom hets mot folkgrupp, förtal och liknande.

 

Är hemsidan inte kopplad till en tryckt skrift omfattas den fortfarande av databasregeln. Databasregeln tillämpar sig i grund och botten på en publikation eftersom den elektroniska upplagan av en tidning på juristsvenskan faktiskt kallas för Databas.

 

Om man har en tryckt publikation och inte bryter mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen så har man lyckats ta sig förbi PUL. Vad det i praktiken innebär är att sidan inte får censureras av myndigheterna och dina källor har meddelarskydd, du får alltså inte avslöja deras identitet.

 

Comments