protokoll

TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TCP/IP-stacken är en samling protokoll som används för kommunikation mellan olika noder i ett nätverk. Det allra vanligaste användningsområdet torde vara Internet.

Protokollstacken utvecklades redan 1973 och användes i ARPANET som nyttjades av det Amerikanska försvaret.

Lager 1 i OSI-modellen hanterar allt på bitnivå och kräver därmed inte protokoll till skillnad från övriga lager.

Datalink (2)

 • ARP, RARP
  • ARP har som syfte att ta reda på vilken MAC-adress som hör till en IP-adress.
  • RARP är en form av omvänd ARP,  används ofta av en ”dum” terminal som inte kan hålla reda på sin egen IP-adress skickar ut en förfrågan ”Jag har den här MAC-adressen, vad har jag för IP?”

Network (3)

 • DHCP
  • Ett protokoll som upprtterhåller kommunikation genom att tilldela IP-adresser till noder som efterfrågar det.
 • IP (Logisk Adressering)
 • IPV6
  • (Logisk adressering som kan komma att ersätta IP, istället för 32 bitar används 128)
 • ICMP (Internet Control Message Protocol)
  • Till exempel så använder sig kommandot “ping” av ICMP för att skicka ett echo som den sedan vill ha ett svar på. (Echo reply)

Transport (4)

 • TCP
  • Transmission Control Protocol, ett transportprotokoll som kräver bekräftelse, dvs. anslutningsbaserat.
 • UDP
  • User Datagram Protocol, ett anslutningslöst transportprotokoll som är snabbt men inte särskilt säkert efter som det inte kräver bekräftelse på att de sända paketen nått mottagaren.

Session (5)

 • DNS
  • Kan sägas jobba på samtliga lager men läggs generellt ofta in på lager fem,
   DNS hanterar namnupplösning, löser upp ett domännamn till en IP-adress.

Application (7)

 • FTP  
 • HTTP
 • POP3
 • SMTP
 • TELNET

FrågorPROTOKOLLSTACKEN TCP/IP

 1. Hur fungerar DNS?
  1. Vad är en toppdomän? Vilken server har hand om den informationen?
  2. Dela in www.gris.nu till namn, domännamn, toppdomän
  3. Vad innehåller hostsfilen i Windows?
 1. Till vad används DHCP?
  1. Vad för sorts IP får man om man skall få en dynamisk ip-adress men DHCP-servern inte är igång?
  2. Vad innebär ett statiskt IP?
  3. En DHCP-server har en tabell där den mappar upp IP-adresser mot …..?

 

 1. IP är också ett protokoll! Ip-adresser delas i två delar, vilka och varför?

 

DIAGNOSTISERING/FELSÖKNING/SPÅRNING

 1. Ett utav de vanligaste kommandona är ping;
  1. vilken information får du fram om du skriver pingwww.sunet.se?
  2. vad är det egentligen som händer när du ”pingar”?
  3. vilket protokoll i TCP/IPs protokolltack använder sig kommandot ping av?

 

 1. Tracert i Windowsmiljö och traceroute i Linuxmiljö, skriv in traceroute www.sunet.se
  1. vad för information får du upp?
  2. vilket protokoll tror du används?
  3. vad tror du antalet ”hopp” innebär?
Comments