OSI-modellen

LAGER

FUNKTION

INKAPSLING

Application

Lagret närmast användaren, förser applikationen med tillgång till nätverket

Ex. HTTP, FTP, TELNET, DNS, SNMP, SMTP

Bara dataström

DATA

Presentation

Försäkrar om att data är mottagbart (format)

Ex. Kryptering, ASCII, JPEG

Session

Etablerar, upprätthåller & avslutar kommunikation mellan APPLIKATIONER

Ex. NFS, SQL

Transport

Segmenterar data

Ex. TCP, UDP

Data

SEGMENT

Network

Logisk adressering, vägval

Ex. IP, Router

Network header läggs till
PACKAGE

Datalink (LLC + MAC)

Fysisk adressering, flödeskontroll

Ex. MAC, Etherhet, Switch, Bridge

Frame header & data Frame Trailer läggs till
FRAME

Physical

Hanterar kablar, anslutning & hastighet.

Ex. Topologier (bus, star, ring, mesh), hub, transceiver, repeater, kablar.

Omvandlar till signaler
BIT

Comments