NIC - ping!

Arbeta enskilt eller i grupper om 2-4. Skriv ner vad ni kommer fram till. 

Nätverkskortet har till funktion att möjliggöra kommunikation inom nätverk. 
Vanligast idag är Ethernetkort som kopplas vidare med TP-kabel. 

Börja med att ta reda på vad du har för ip-adress. 
(ifconfig i Linux, ipconfig i Windows)

Ping är ett program som man kan använda för att kontrollera att TCP/IP är korrekt installerat.
Ping skickar ICMP (Internet Control Message Protocol) datagram. En förfrågan som kräver ett svar.

Testa följande kommandon: (terminalen i Linux, CMD i Windows)
ping localhost
ping 127.0.0.1
ping din IP-adress
ping din default gateway
ping minigris.net
trace route minigris.net
trace route www.sunet.se

Vad händer när du pingar? Titta noga på resultatet och försök förklara följande begrepp:
byte=
tid<
ttl=
Varför använder man sig av ping för att felsöka?
Vilket protokoll använder sig ping av?
Vad gör kommandot trace route? (tracert i Windows) 


Comments