datorkommunikation‎ > ‎Lager4-7‎ > ‎

DNS

För att förstå vad DNS egentligen är bör man börja med att titta på hur en adress till en dator är uppbyggd. Alla datorer som kommunicerar på Internet är beroende av IP-adresser. IP-adresser är en kombination av siffror som skall vara ”lätta” för människor att förstå. Åtminstone jämförelsevis med hur det skulle se ut i binär form vilket är på det enda vis datorer kan kommunicera.


För att ytterligare förenkla det för människor använder man sig av URL:er(Uniform Resource Locators) där siffrorna byts ut mot namn som skall vara lätta att komma ihåg. Skulle man vilja titta på NTIs hemsida skriver man in adressen www.nti.se i webläsarens adressfält istället för IP-numret som är 213.242.165.1

Adressen är hierarkiskt uppbyggd. Den har en rangordning som är uppbyggd för att underlätta översättningen av url och ip mellan klient och server. 
.SE - den sista delen av adressen, står för vilken domän adressen tillhör.
NTI representerar i det här fallet vilket företag som ”äger” adressen.
WWW är ett helt valfritt namn som står för World Wide Web vilket är en standard för Internetadresser. Det kan uteslutas helt eller bytas ut mot vilket ord eller bokstavskombination som helst.

DNS står för Domain Name System och handlar enbart om namnupplösning, det vill säga översättning mellan den URL vi skriver in och den svarande serverns IP-adress. 
Vad som egentligen händer när man skriver in adressen www.nti.seär:

K=Klient, W=Webläsare 


Det är då den hierarkiska strukturen kommer in. 
En Rot-DNS ansvarar enbart för att hålla reda på den sista delen av URL:en, (.com, .se, .net ) Så rot-dnsen tar emot förfrågan och vidarebefordrar den till den dns som har hand om just nti.se. Slutligen behandlas då förfrågan på individuell nivå, DNS-servern som har hand om nti.se tittar efter just vilken dator med vilket ip-nummer samt vilken port som hanterar www.nti.se
Därefter kan en anslutning mellan webbläsaren och webbservern ske och information däremellan utbytas.

Om adressen ligger utöver de sju ”toppzonerna” .com .org .net .mil .edu .gov .int flyttas sökningen ytterligare ett steg neråt till t ex. den/de dns som har hand om .se  

Comments