datorkommunikation‎ > ‎Lager3‎ > ‎

IP-adressering

En IP-adress består av 2 delar, nätverksdel och hostdel. 
För att datorer skall kunna kommunicera med varandra utan hjälp av en router krävs det att de ligger på samma logiska nätverk, dvs att de har samma nätverksnummer. 
Det finns en form av klassindelning som utgörs på följande vis:

Klass A      0-127
Klass B      128-191
Klass C      192-223

För att man skall kunna avgöra vilket som är nätverksdel och vilket som är hostdel används subnätmask. En subnätmask består även den av två delar som represtenteras av 1 eller 0. 1 står för nätverksdelen och 0 står för hostdelen.

I decimal form skulle det se ut på följande vis:
192.168.1.0
255.255.255.0

I binär form:
11000000.10101000.00000001.00000000
11111111.11111111.11111111.00000000

Detta är ett klass C nät som har endast en oktett (8 bitar) som hostdel. 8 bitar skapar 256 olika kombinationer. Dock kan inte första adressen 192.168.0.0 eller sista 192.168.0.255 tilldelas en host. Detta eftersom den första adressen är själva nätverkets adress och den sista adressen är broadcastadress. Så ett klass C nät har i själva verket 254 giltiga hostadresser som kan fördelas efter behag.

Interna adresser (se RFC 1918)
10.0.0.0       -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
172.16.0.0     -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
192.168.0.0    -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

 

APIPA
169.254.0.1 - 169.254.255.254
Logiska nätverk

Som så ofta i datorvärlden delas begreppen upp i logiska och fysiska områden, detta gäller också nätverk. 
Skillnaden mellan fysiska nätverk och logiska nätverk är milsvid.

Ett logiskt nätverk begränsas inte utav kablar utan av ip-adressering. 
En ip-adress består utav fyra punktseparerade oktetter om man tittar på den i binär form. 

Till exempel: 11000000.10101000.00000000.00000001
I decimal form skulle det stå 192.168.0.1

Ip-adressen har egentligen 2 delar, en del som är nätverksdel och en som är hostdel. Nätverksdelen är den delen som måste vara gemensam för samtliga datorer i ett logiskt nätverk, hostdelen är den delen som är unik.

För att det skall vara möjligt att särskilja dessa två delar från varandra använder man sig av en subnätmask. Subnätmasken är en serie 1:or och 0:or som avgränsar nätverksdelen från hostdelen.

I en subnätmask representeras ip-adressens nätverksdel av 1:or och ip-adressens hostdel av 0:or. 
Dessa ettor och nollor kommer alltid kontinuerligt, dvs. först en serie ettor och sedan en serie nollor. Naturligtvis är det så datorn tolkar det, människan väljer oftast att säga talen i decimal form. För att verkligen se vart gränsen går mellan nätverksdelen och hostdelen kan man ställa upp det binärt. 
IP-Adress    11000000.10101000.00000000.00000001
Subnätmask   11111111.11111111.11111111.00000000

Ettorna representerar nätverks-delen (den del som måste vara gemensam i nätverket)
Nollorna representerar host-delen (den del som måste vara unik i nätverket)

I decimal form skulle det stå:
IP-Adress         192.168.0.1
Subnätmask        255.255.255.0

I samtliga fall där IP-adressen börjar med 192.168.0 kommer datorerna att kunna kommunicera med varandra utan router. Detta förutsätter naturligtvis att de är kopplade till samma nätverk fysiskt.

Skulle det däremot se ut såhär:

IP-Adress        192.168.0.1
Subnätmask       255.255.0.0

skulle samtliga datorer där IP-adressen börjar med 192.168. kunna kommunicera.

Comments