datorkommunikation‎ > ‎Lager1‎ > ‎

konvertera från och till binärt

Datorer kan enbart kommunicera binärt. Det binära talsystemet har en talbas på 2, dvs. 1 eller 0. Antingen är strömmen på (1) eller så är den av (0).
ACSII (The American Standard Code for Information Interchange) är den vanligaste standarden för binär representation. Människor använder sig av det decimala talsystemet som har en talbas 0-9 vilket för oss är logiskt. Datorer å andra sidan använder sig av det binära vilket är logiskt för dem. För att man och dator skall kunna förstå varandra krävs det att man omvandlar decimala tal till binära tal samt tvärtom. 
I vissa fall används även hexadecimala tal då det är betydligt lättare att hantera stora tal i det formatet. Hex har en talbas på 0-F vilket decimalt sett skulle vara 0-15.

För att markera vilket talsystem man använder sig av används följande standard

10 10       decimal form = 10
10 2        binär form = 2
10 16       hexadecimal form = 16

Datorer kommunicerar alltså med bitar/bits (BInary digiTS). Dessa bitar färdas i oktetter, dvs i grupper om åtta. Bits betecknas med b, bytes med B.
8 bits = 1 byte
1024 byte = 1KB = c:a 8000 bitar
1024 KB = 1 MB = c:a 8 miljoner bitar

De åtta bitar som används i en B har 256 olika kombinationsmöjligheter och är det som utgör själva ASCII tabellen. För att omvandla mellan decimalt och binärt använder man sig av följande

128 64 32 16 8 4 2 1

 

Dessa åtta siffror skapar kombinationer av alla tal mellan 0 och 255 beroende på hur det binära talet ser ut. 
Tex. 11000001 räknas ut såhär:

128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 0 0 0 0 0 1

(128+64+0+0+0+0+0+1=193)

Skulle talet du utgår från vara högre än 255 går det naturligtvis att bygga ut det binära genom att dubbla 128. Då skulle det se ut såhär istället:

256 128 64 32 16 8 4 2 1

Comments