datorkommunikation‎ > ‎Lager1‎ > ‎

grundläggande om signaler

Analoga signaler

Analoga signaler är nyanserade och överförs som ljudvågor. Detta innebär att styrkan bestäms av flera faktorer. När två personer talar i telefon överförs talet som analoga signaler.

Typiskt för analoga signaler är

 • De är vågiga
 • Är det som används av naturen.
 • Har använts i telekommunikation i över 100 år.

 

Digitala signaler

Digitala signaler är mer exakta och det är digitala signaler datorer använder sig av.

I de flesta fall består dessa signaler av elektriska impulser som representeras med 1 och 0. 1=på, 0=av.

Datorer kommunicerar alltså med ettor och nollor som varförsig kallas för bitar/bits (BInary digiTS. En etta=en bit, en nolla=en bit.

En bit på ett fysiskt media (te.x kabel) är spänningsnivån under en viss tid.

Typiskt för digitala signaler är

 • De är mer exakta
 • De används i tekniska saker

Exempel på analoga signaler

Exempel på digitala signaler

Frågor att besvara:

 1. Varför säger man att analoga signaler är naturliga? Ge exempel på när analoga vågor används.
 2. Varför säger man att digitala signaler är onaturliga? Ge exempel på när digitala vågor används.
 3. Bitar (bits) & Bytes vad är det för skillnad? I vilka sammanhang använder man sig av begreppen bits, Bytes?
 4. Hur många bitar är en kiloByte?
 5. Hur många bitar är en kilobit?
 6. Vad använder sig datorer av när de kommunicerar?
Comments