Datorns komponenter

Arbeta i grupper om 2-4 personer, diskutera frågorna och skriv ner vad ni kommer fram till. Ni får lov att använda datorer och böcker. 

Besvara följande frågor:
Vad för funktion har en transistor? 
Vad är en integrerad krets?
Vad är en resistor?
Vad är en kondensator?
Vad är LED?

Hur fungerar RAM?
Hur fungerar ROM?
Vad gör egentligen grafikkortet?
Vad för fördelar finns det med USB-portar jämfört med serieportar och parallellportar?
Vad har ett nätaggregat för funktion?
Vad ingår i systemenheten?
Vad är IRQ?
Vad är I/O?
Vad är en drivrutin?
Comments