Grupparbete internet

Arbeta i grupper om 2-4 personer, skriftlig rapport skall lämnas in
onsdag V43 2008-10-22 (efter lektionens slut) (Ec2B)
tisdag V45  2008-11-04 (efter lektionens slut).

Det är under grupparbetet tillåtet att arbeta på valfri plats, (klassrummet kommer vara öppet och innehålla ett stycke lärare).

Arbetet skall inledas med en kort sammanfattning över Internets historik, följande frågor skall besvaras:

  1. Vad är egentligen Internet?
  2. När skapades Internet?
  3. Vad behövs för att kunna kommunicera på Internet?
  4. Vilket tror ni är Internets största användningsområde?

 

Del 2 i arbetet är att undersöka vad för olika tekniker som används för Internetanslutning, beskriv hur följande anslutningar fungerar:

 

1.       Modem – POTS (Plain Old Telephone Services)

2.       ISDN

3.       XDSL

 

Del 3 i arbetet handlar om ISP (Internet Service Provider) och deras tjänster.

1)      Välj ut två eller flera Internetleverantörer inom Sverige.

a)      Vilka tjänster har de?

b)      Priser, Leveranstider, eventuella bindningstider samt vad de har för kundservice.

c)       Gör en jämförelse, vilket alternativ är ”bäst”?

d)      Är det någon utav operatörerna man bör undvika och i så fall varför – motivera!

 

Att tänka på när ni arbetar i grupp:

·         Samtliga medlemmar i gruppen måste vara delaktiga i alla frågor, att en medlem inte är närvarande vid ett eller flera tillfällen skall inte påverka resten av gruppen.

·         Inga utav frågorna skall besvaras med en enda mening eller punktvis utan texten skall vara sammanhängande.

·         Ni får gärna använda er av bilder, men dom ska vara relevanta och ha en förklarande bildtext.

·         Viktigt att tänka på är att ni i slutet av arbetet har med källförteckning!

 

 

Lycka till!!

Comments