Databashantering‎ > ‎projekt‎ > ‎

projektplan

Projektplan Databashantering

Namn:                                                                                                           Klass:

Problemformulering/Frågeställning:

Vad skall din databas handla om?

Tror du att det kommer vara svårt eller lätt att genomföra? Motivera!

 

Syfte:

Vad är det för mening med din databas?

Personlig målsättning:

Vad är ditt personliga mål med projektet? Vilket betyg siktar du på?

Metod:

Vilka språk kommer du att använda dig av? Vilka programvaror behövs?

Avgränsningar:

Vad kommer du inte att ha med i ditt projekt?

Exempel:

Om du gör en fotbollsdatabas kanske du vill begränsa dig till endast en liga.

Du kanske inte vill lägga tid på design.

Beroende på din personliga målsättning – finns det kriterier du inte tänker försöka uppnå?

Delmål:

ER-modell

Skapande av tabeller

Formulär

 

Comments