Databashantering‎ > ‎projekt‎ > ‎

betygskriterier för slutprojekt

Du skall skapa en databas som uppfyller följande kriterier:

 • Minst tre relaterade tabeller
 • Frågor skall ställas i SQL – följande kommandon måste finnas med:
  • SELECT 
   • WHERE
   • ORDER BY
  • INSERT
  • DELETE
  • UPDATE
  • JOIN

 

 • Man skall alltså via ett webbgränssnitt (kodat med php) kunna
  • Mata in information i databasen
  • Hämta information i databasen
  • Sortera information i databasen
  • Hämta information ur flera tabeller i databasen.

För att uppnå mer än betyget Godkänd:

VG:
Det skall vara möjligt att söka i databasen.
En matematisk funktion skall finnas med (t.ex. SUM, MIN, MAX)

MVG:
Sidan skall kräva inloggning (sessionshantering) som sker mot en separat tabell i databasen.

Comments