Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

skriv ut data i en html-tabell

Väldigt ofta så vill man visa upp poster som kommer från en databas i en tabell.
Här följer ett exempel på hur man kan göra detta:

<?php
//inkluderar dbconnect för att anluta till databasen
include('dbconnect.php');

//väljer ut fälten marke och modell från tabellen bilar
$sql "SELECT marke, modell FROM bilar";

//kör sql-frågan
$result mysql_query($sql);

echo 
"<table>";
echo 
"    <tr>";
echo 
"        <th>Märke</th>";
echo 
"        <th>Modell</th>";
echo 
"    </tr>";

while(
$row mysql_fetch_assoc($result)){
    echo 
"<tr>"//skriver ut en ny tabellrad
    
echo "    <td>$row[marke]</td>";
    echo 
"    <td>$row[modell]</td>";
    echo 
"</tr>";
}
echo 
"</table>";
?>

Comments