Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

skapa xml från mysql

Man kan ganska enkelt göra så att det man plockar ut från MySQL blir ett xml-dokument.
I exemplet nedan genereras ett xml-dokument från en gästbok:

createXml.php

<?php
header
('content-type: text/xml');

include(
'dbconnect.php');

$result mysql_query("SELECT * FROM guestbook");

$xmlData "<guestbook>\n";

while(
$row mysql_fetch_assoc($result)){
    
$xmlData .= "    <item>\n";
    
$xmlData .= "        <id>$row[id]</id>\n";
    
$xmlData .= "        <name>$row[name]</name>\n";
    
$xmlData .= "        <comment>$row[comment]</comment>\n";
    
$xmlData .= "        <date>$row[date]</date>\n";
    
$xmlData .= "    </item>\n";
}

echo 
"$xmlData</guestbook>";
?>

En ganska vettig tillämpning för det här är att skapa en RSS-feed med hjälp av PHP.
En guide för detta finner du på: http://www.ibm.com/developerworks/library/x-phprss/
Comments