Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

skapa en enkel gästbok

Den här gästboken kommer vara kraftigt begränsad och är bara till för att du ska kunna öva på hur php kan läsa och sätta in data via ett webbgränssnitt.

Gör följande steg för steg
Skapa tabellen gastbok1 som har följande fält: id, namn, meddelande.

Lägg in ett par gästboksinlägg direkt i tabellen via sql-promten.

Testa lista dina värden från gästboken.

Skapa en ny fil som du lägger i public_html döp filen till gastbok1.php

Skriv php-taggarna och inkludera dbconnect.php

Skriv en SQL-fråga för att hämta ut samtliga gästboksinlägg och lagra det i variablen $query.

Kör frågan genom mysql_query() och lagra resultatet i $result.

Loopa igenom resultaten med hjälp av en while-loop.

Skriv ut varje gästboksinlägg med hjälp av echo

Skapa ett formulär i html som postar till gästboken. Detta formulärt ska ligga före <?php
<form action="gastbok1.php" method="POST">
namn: <input type="text" name="namn" />
meddelande<br />
<textarea name="meddelande"></textarea><br />
<input type="submit" />
</form>

Ta emot datan från fomuläret med hjälp av $_POST och sätt in datan i tabellen gastbok1
if(isset($_POST['namn'])){
    $namn       $_POST['namn'];
    $meddelande $_POST['meddelande'];

    //skapa sql-fråga för insert

    //kör sql-frågan med mysql_query();
}


Det är bra att lägga in ovanstående kod före frågan ställs till databasen för att plocka ut alla gästboksinlägg som ska visas. på så vis kommer det nyligen inlaggda med i visningen

Lycka till!
Comments