Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

selektion med if

När vi vill kontrollera om en variabel innehåller ett värde eller om den uppfyller vissa vilkor använder vi oss av if.

<?php
    $namn 
"Torsten";

    if(
$namn == "Torsten")
    {
        echo 
"Du heter Torsten";
    }
    else
    {
        echo 
"Du heter inte Torsten";    
    }
?>

Vi måste vete lite om vilka olika vis vi kan kontrollera variabler med. Lägg märke till att om man vill kotrollera om något är lika med måste dubbla = användas.

=      Tilldelar
==     Är lika med
!=     Är inte lika med
<      Är mindre än
<=     Är mindre än eller lika med
>      Är större än
>=     Är större än eller lika med

Externa länkar till guider om if-satser:
http://don.zelks.com/?sida=2&guider=php&del=2#2.4

http://www.phpportalen.net/school.php?id=7
http://www.rejas.se/fritis/programmeringab/chap_selektioner.html
http://www.phpsidan.nu/phpsidans_skola/phpsidan_skola_del_5.pdf
Comments