Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

POST-variabler

Till skillnad från värden som skickas med GET så kommer data som skickas med POST inte synad i adressen till sidan.
POST är lämpat för inloggningsforumlär och när en större mängd data ska skickas.

Exempel:
<form action="test_post.php" method="POST">
<input type="text" name="namn" /><br />
<textarea name="text"></textarea><br />
<input type="submit">
</form>

<?
php
    
//Kontrollerar om "namn" blivit skickat till sidan
    
if(isset($_POST[namn])){
        
//Hämtar värden som skickats till sidan
        
$namn $_POST[namn];
        
$text $_POST[text];
        
        echo 
"Hej $namn du skrev:<br /> $text";
    }

?>

Comments