Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

lista poster från en tabell från MySQL

Som exempel kommer vi lista alla bilar från tabellen 'bilar'

<?php
//För att få en anslutning till vår databas måste vi först inkludera
// anslutningsfilen dbconnect.php
include("dbconnect.php");

//Skapar SQL-frågan
$query = "SELECT * FROM bilar";

//Exekverar SQL-frågan
$result mysql_query($query);

//loopar igenom varje rad/post för sig
while($row = mysql_fetch_assoc($result) ){
    
//Läser ut varje värde från raden och sätter det i en egen variabel
    
$reg       $row['reg'];
    
$marke     $row['marke'];
    
$modell    $row['modell'];
    
$arsmodell $row['arsmodell'];
    
    
//Skriver ut raden med lite formatering med html
    
echo "<h2>$reg</h2>";
    echo 
"<b>Märke:    </b> $marke     <br />";
    echo 
"<b>Modell:   </b> $modell    <br />";
    echo 
"<b>Årsmodell:</b> $arsmodell <br />";
    echo 
"<hr />"//Skriver ut en linje
}
?>

Comments