Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

inloggning med sessioner (utan databas)

Det enklaste sättet att skydda en sida där man t.ex. administrerar en databas är att använda sig av ett lösenordskydd.
I följande exempel skapas ett mycket enkelt sådant med endast ett användarnamn och lösenord.

_check_login.php

<?php
// observera att denna fil måste inkluderas först av alla, det får inte finnas några blanktecken före <?php

// status för inloggningen
$LoginSuccessful false;
 
// är användarnamn och lösenord skickade?
if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) && isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])){
 
    
$Username $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
    
$Password $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
 
    
//kontrollerar användarnamn och lösenord
    
if ($Username == 'picard' && $Password == 'makeitso'){
        
$LoginSuccessful true;
    }
}
 
// Om inloggningen inte lyckades...
if (!$LoginSuccessful){
    
// sätter header för ej inloggad
    
header('WWW-Authenticate: Basic realm="Secret page"');
    
header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
 
    print 
"Du har inte behörighet till den här sidan!";
    exit(
0);
}
?>

Scriptet inkluderas sedan på de sidor som ska kräva inloggning.

admin.php

<?php
    
//om inloggningen inte är godkänd kommer inget visas på sidan
    
include("_check_login.php");
?>

<h1>HEMLIG HTML :D</h1>

<?php
    
echo "hemlig php";
?>
Comments