Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

Flera olika typer av input-fält

Det finns flera olika typer av fällt för att mata in data. Här följer ett exempel på ett formulär med flera olika typer av fält och hur man med php plockar ut datan när det är skickat.

exempel.php

<form action="exempel.php" method="post">
    enkelrad: <input type="text" name="enkelrad" /><br />
    lösenord: <input type="password" name="losenord" /><br />
   
    val1:<input type="radio" name="radioknapp" value="val1" checked="checked" /><br />
    val2:<input type="radio" name="radioknapp" value="val2" /><br />
   
     Myndig: <input type="checkbox" name="myndig" checked="checked" /><br />
    Kaffedrickare:<input type="checkbox" name="kaffe" /><br />
   
    dropdown:
    <select name="dropdown">
        <option value="minigris">Minigris</option>
        <option value="mediumgris">Mediumgris</option>
        <option value="maxigris">Maxigris</option>
    </select>
    <br />
     <textarea name="stortext" cols="30" rows="5"></textarea>
    <br />
     <input type="submit" name="send" />
</form>


<?php
if(isset($_POST['send'])){
    echo "enkelrad: ".$_POST['enkelrad']."<br />";
    echo "lösenord: ".$_POST['losenord']."<br />";
    echo "radioknapp: ".$_POST['radioknapp']."<br />";
    echo "myndig: ".$_POST['myndig']."<br />";
    echo "kaffe: ".$_POST['kaffe']."<br />";
    echo "dropdown: ".$_POST['dropdown']."<br />";
    //funktionen nl2br gör så att \n ersäts med <br />
    echo "stortext: ".nl2br($_POST['stortext'])."<br />";
}
?>


Comments