Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

dbconnect.php

Då man ofta använder sig av samma anslutningsuppgifter på flera sidor är det bekvämast att skapa och nyttja en separat anslutningsfil till detta ändamål.
I vårt fall så är databasservern och webbservern samma maskin, då fungerar det utmärkt att använda "localhost" som databasvärd, skulle servrarna vara olika fysiska maskiner eller helt enkelt svara på olika IP-adresser är det viktigt att skriva in exakt rätt IP och eventuella portar som databasvärd.

Vi börjar med ange ett par variabler inför anslutningen. Precis på samma sätt som när man loggar in via phpMyAdmin så sker förfrågningarna i en viss ordning -
det första man anger är datorns värdnamn eller IP-adress, sedan loggar man in med användarnamn och lösenord. Slutligen anger man vilken databas man vill arbeta med.

<?php

//ange adressen till databasservern
$dbhost 'localhost';

//ange användarnamn
$dbuser 'kalank';

//ange lösenord
$dbpass 'hemligheter';

//ange vilken databas som skall anslutas till
$dbname 'kalank';

//skapa en variabel för själva anslutningen.
$conn mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass) or die('Error connecting to mysql');

//använd databasen.
mysql_select_db($dbname);
?>

De användarnamn och lösenord som anges här är de vanliga till databasen.

Comments