Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

administrera gästboken

I den är övningen ska du skapa en sida där du kan utföra enklare administration av gästboken.
Det ska finnas ett enkelt lösenordsskydd så att inte obehöriga kan ta bort gästboksinlägg.

1:
Läs igenom inloggning med sessioner (utan databas)

2: Skapa en egen "_check_login.php" som utgår från exemplet.

3: Skapa sidan "gastbok_admin.php" som inkluderar "_check_login.php" och "dbconnect.php"

4: Hämta ut alla gästboksinlägg och skriv ut dom i en while-loop.

5: Vid varje gästboksinlägg ska en html-länk skrivas ut för att ta bort just det inlägget
    $id $row[id];
    echo 
"<a href='?delid=$id'>ta bort</a>";

6: Testa sidan. Du ska nu om du klickar på "ta bort" på ett gästboksinlägg få något som ser ut ungefär så här i adressfältet


7: Plocka ut värdet från $_GET[delid] och lägg det i en variabel som du döper till $delid.

8: Skriv en if-sats som kontrollerar om värdet på $delid är ett nummer med is_numeric()

9: om $delid är ett nummer ska raden med det id-nummret tas bort från tabellen.
    Skriv en sql-fråga som tar bort från tabellen gastbok där id är $delid
    Kör sedan denna mot datbasen med mysql_query().

10: testa så att din sida fungerar, om det inte ser ut som att gästboksinlägget tas bort direkt, kolla så att du har det som du ska göra på punlt 7-9 före du skriver ut alla gästboksinlägg

Extra:
11: Gör så att man på admin-sidan kan söka efter gästboksinlägg för att förenkla administrationen för att ta bort flera liknande inlägg
Comments