Databashantering‎ > ‎php‎ > ‎

GET-variabler

Vi kan sätta värden på variabler i PHP igenom att sätta göra ett tillägg på adressen till en sida.
T.ex:

http://minigris.pig/index.php?namn=Torsten

Som vi ser är det ett "?"-tecken efter "index.php" följt av "namn=Torsten". Detta kommer sätta "namn" till "Torsten". Vi måste dock hämta ut den från rätt ställe, detta gör vi enligt följande:

<?php
    $namn
= $_GET["namn"];

    echo
"namnet var: $namn";
?>

Om vill kunna hämta in flera variabler på detta viset lägger vi bara till ett "&"-tecken.
T.ex:

http://minigris.pig/index.php?namn=Torsten&id=42

Och när vi ska läsa ut det:

<?php
    $namn
= $_GET["namn"];
    
$id = $_GET["id"];

    echo
"namnet var: $namn och id: $id";
?>

Vi kan även använda oss av formulär för att skicka data via GET.

gettest.php

<html>
    <head>
        <title>GET-test</title>
    </head>
    <body>
        <form action="gettest.php" method="get">
            <input name="namn" value="Torsten"><br />
            <input name="alder" value="42"><br />
            <input type="submit">
        </form>
        <p>
            <?php
            $namn
= $_GET["namn"];
            
$alder = $_GET["alder"];
        
            echo
"du heter $namn och är $alder år gammal";
            
?>
        </p>
    </body>
</html>

Comments