Databashantering‎ > ‎

SQL labbar

labb1
Skapa tabell, mata in i tabellen, ställa frågor till databasen, välja ur tabell, radera tabeller, radera poster från tabell
UPDATE, SELECT, ORDER BY, COUNT, SUM, GROUP BY
labb3
Främmande nycklar, INNER JOIN, OUTER JOIN
Funktioner, CONCAT, CURDATE, CURTIME, NOW, TO_DAYS, YEAR, MONTH, DAYOFMONTH
labb5
Jokertecken, WHERE .... LIKE ..., Escape-tecken
labb6
Databasmodellering, Identifiera objekten (entiteterna), Attribut, Nycklar, Relationer, Främmande nycklar
Underordnade sidor (6): labb1 labb2 labb3 labb4 labb5 labb6
Ċ
Olof Olsson,
5 dec. 2008 08:31
Ċ
Olof Olsson,
5 dec. 2008 08:31
Ċ
Olof Olsson,
5 dec. 2008 08:31
Ċ
Olof Olsson,
5 dec. 2008 08:31
Ċ
Olof Olsson,
5 dec. 2008 08:32
Ċ
Olof Olsson,
5 dec. 2008 08:32
Comments