Databashantering uppgift 1

Del 1

Använd dig av informationssökning för att besvara följande frågor:

·         Vad är data?

·         Vad är en databas?

·         Vad är en databashanterare?

·         Vad är MYSQL?

·         Vad är PHP?

Del2 – Börja läsa på!
En ER-modell är egentligen en modell av en del av verkligheten. Fast förenklat och förklarat på ett sätt så vi kan använda modellen, eller schemat, för att bygga en databas av den sedan.

http://www.databasteknik.se/webbkursen/er/index.html

Du behöver inte kunna hela artikeln. De viktiga rubriker du behöver känna till är:

 • Konceptuella datamodeller
 • Grunderna för hur man ritar ER-diagram
 • Hur många personer bor i varje hus? (MKT viktigt att kunna!)
 • Flera sambandstyper mellan samma entitetstyper
 • Attribut
 • Skilj på schema och data (SUPERviktigt)
 • Skilj på ER-diagram och tabeller
 • Ett vanligt fel
 • Sammansatta attribut
 • Objektifiering av sambandstyper (lite överkurs men oerhört nyttigt)
 • (Flervägssamband)
 • Översättning till relationsmodellen
 • Varför inte tabeller från början?
 • (Varför inte ER-diagram hela vägen?)
Comments