Databashantering‎ > ‎

Databashantering 09B & 09C

Lektion 1
Vad är en databas? Vad är en ER-modell?
Underordnade sidor (1): Databashantering uppgift 1
Comments