Databashantering‎ > ‎

Putty

Jobba mot minigris via putty


Ladda hem putty

Ladda hem putty från http://www.chiark.greenend.org.uk
När du ansluter till putty anger du följande om du:

Host Name (or IP adress): minigris.net
Port: 22
Du kommer nu behöva skiva in anvädarnamn och lösenord.

MySQL i putty

Vi kan även administrera våran MySQL-databas. för att starta administrationsverktyget skriver vi:
mysql -u användarnamn -p
MySQL kommer nu fråga efter vårt lösenord (samma som det för ftp).
För att se vilka databaser vi har tillgång till skriver vi:
show databases;
Vi får nu upp en lista över databaser. För att kunna navända en av våra databaser skriver vi:
use namnetpådatabasen;

För att se vilka tabeller vi har i databasen skriver vi:
show tables;
Vi kommer nu få en lista som ser ut ungefär som exemplet nedan.

+----------------+
| Tables_in_gris |
+----------------+
| bilar |
| gastbok |
| personer |
| grismat |
+----------------+
För att se vilka fält, datatyper osv som finns i en tabell skriver vi:
describe tabellnamn;
Resultatet kommer visas i form av en tabell där vi kan se vad de olika fälten har för datatyp m.m.

+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(5) | | PRI | NULL | auto_increment |
| namn | varchar(20) | | | | |
| text | text | | | | |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
Vi kan nu ställa frågor till vår databas. t.ex:
SELECT * FROM gastbok;
Vilket ger oss alla poster som ligger i tabellen "gastbok".

+----+--------+---------------------------------+
| id | namn | text |
+----+--------+---------------------------------+
| 1 | nasse | dont panic |
| 2 | grisen | nöff |
| 3 | kalle | hej på dig grisen |
| 4 | kurt | ett test bara |
+----+--------+---------------------------------+

Editera filer med nano

Du kan nu se dina kataloger och lista vilka filer som ligger i dom.
Skriv ls för att se vilka filer och kataloger du har.
Du bör nu se att du har en katalog som heter public_html.
I denna katalog ligger alla filer som går att nå via t.ex. en webbläsare igenom att skriva in http://minigris/~kontonamn
För att gå till denna katalogen skriver vi cd public_html

Om vi nu skriver ls kommer vi se vilka filer vi har i denna katalogen.
Vi kan gå in i underkataloger genom att skriva cd katalognman eller gå tillbaka ett steg genom att skriva cd ..

vi ska nu testa att editera en av våra filer genom att användan editorn nano.
skriv nano minfil.php en editor öppnas där vi kan editera filen.
för att spara använder vi CTRL+O (här kan vi även välja att spara en kopia av filen under ett annan namn).
För att avsluta nano: CTRL+X

Comments