Databashantering

Gamla lektioner

Lektion 1 (intro till databashantering)
Introduktion till databashantering, tabeller, kolumner och fält.

Lektion 2 (databashantering med MySQL)
Kort introduktion till de begreppen nyckel och index.
Övning: plocka fram attribut och bestämma nycklar

SQL labbar


Jobba mot minigris med putty

PHP
Guider, övningar och exempel på hur man med PHP kan arbeta med MySQL.

projekt
Under kursens gång kommer ett par projekt genomföras.

För fler guider, onlineböcker för databashantering och PHP kolla på länksidan

lektionsplan Ec2B VT2009
Backup

Yesterday (based on Yesterday, The Beatles)
Yesterday,
All those backups seemed a waste of pay
Now my database has gone away
Oh, I believe in yesterday

Suddenly,
There's not half the files there used to be
There's a deadline hanging over me
The system crashed so suddenly

I - pushed - something wrong
What it was I could not say

Now - all my data's gone
and I long for yesterday-ay-ay-ay

Yesterday,
The need for back-ups seemed so far away
I knew my data was all here to stay
Now I believe in yesterday