APU‎ > ‎

Projekt TH/PR HT2008

Tekniska mål

Minst en Flashproduktion som interagerar med en databas (exempelvis highscorelista).

Dokumentation

Produkterna måste vara väldokumenterade för att de ska kunna opponeras på därefter redovisningar.

Projektplan

Ni ska utforma en projektplan där ni tydligt visar på vilka mål ni vill uppnå med projektet. Denna måste bli godkänd av lärarna före ni får sätta igång.


Tidsplan

  varje dag 
8:15-15:00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

V49

Fm: Uppstart projektidé.

Em: Projektidé godkänd.

Fm: skissa designen och rita flöden till spelet

Em: Arbeta med projektskiss.

Redovisa projektskiss.
Arbeta fram en projektplan.

Sätta igång med 
pseudokod.

Börja jobba med grafik och animering. Em: redovisa projektplan (med delmål knutna till en tidsplan).    
 

V50

   Avstämning        

V51

 

 

Fm: Inlämning av projekt.

Em: förbereda opponering av projekt.

Redovisning
15:30 JulavslutningLista på förslag till projekt

-          Digitaltekniksimulator.

-          Elektroniksimulator.

-          Gravitationssimulator.

-          Resistorspel.
T.ex: Spelaren måste skriva in rätt värde i ohm beroende på färgkoder på resistorer som kommer från ena sidan på skärmen före motstånden når den andra.

-          Quizz.

-          Styrteknikspel.

-          Dragningskraftssimulator.

-          NTI-spel.

-          Planetärsimulator.

-          Interaktivt läromedel kring valfritt ämne som ni läser hos oss.

-          Optik.

-          Glosspel

-          Nätverksquizz.

-          Matematikspel (för gymnasie- eller dagisnivå).

-          Binära tal spel.

-          Molekylsimulator/spel.

TH åk2 & åk3

Under första veckan kommer ni börja med att gå igenom övningar i programmering i Flash (AS3). Syftet med detta är att ni ska lära er programmering för att kunna bidra med fysik och matematik till projekten och för att förbereda er för eventuella programmeringskurser på en högskoleutbildning.
Övningarna är upplagda som videokurser (ni får tillgång till dessa genom Olof). Ni ska även lösa dessa övningar:

Länkar

För er som gör projekt med streckkodsläsaren:
Generera streckkoden "gris": http://olof.savve.se/barcode.php?width=200&barcode=gris

Comments